"צלילות – המרכז ללימודים גבוהים ובלתי תלויים" הוא פרויקט של המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית, שמטרתו להגיש את אוצרות הרוח היהודיים, הישראליים והעולמיים למבוגרים, המעוניינים ללמוד את עולם האדם והחברה. "צלילות" הינו מוסד בלתי תלוי, הנשען על הפדגוגיה של הדעת הבלתי פורמלית והחינוך הבלתי פורמלי, וקורא לבאים/ות בשעריו ללמוד למידה לשמה, שערכיה ועיקריה נשענים על שוויון ערך האדם ועל השאיפה לחדש את רקמות החברה הישראלית והעם היהודי.  קורסים זמינים

  כתיבה בהירה
  מיכל נצרטל רותםקרן שמש

  כתיבה בהירה

  התקשורת בינינו היא היסוד שעליו אנחנו מבססים את חיינו. היא המאפשרת לנו לקבל החלטות יחד, לתקשר, לברר את רצונותינו ולפעול יחדיו. הכתיבה היא אחד האופנים המרכזיים שבהם אנחנו מתקשרים: היא משמשת אותנו לתיאור עמדותנו, במאמרים, בתהליכי למידה וכן בתוכניות שיווק, בפוסטים ברשתות החברתיות או במכתבים ובתקשורת בין-אישית.
  בתוכנית הלימוד נקנה כלים בסיסיים לכתיבה ברורה ונכונה ונפתח את איכות הכתיבה שלנו; לצד הכתיבה הנכונה, נתבונן במשותף בתופעות שהשתרשו בצורת הכתיבה שלנו ונהיה מודעים אליהן ולשימוש בהן.
  אנחנו מאמינות שאם נלמד לכתוב בצורה מדויקת ובהירה יותר, נוכל לפתח גם את התקשורת בינינו ועם סביבתנו.
  בתוכנית תלמד מיכל נצר ואת הקבוצה ידריכו וילוו קרן שמש וטל רותם.
  התכנית תכלול 13 מפגשים: לעיתים יתקיימו המפגשים פנים מול פנים ולעיתים יתקיימו בזום.
  באחדים מן המפגשים נתנסה בכתיבה ובעריכה של טקסטים שכתבנו בעבר ואנחנו רוצים ללמוד לערוך אותם נכון.
  הצטרפות לתוכנית דורשת התחייבות להגיע לכל המפגשים, השתתפות פעילה במפגשים, במטלות ובהתנסות הכתיבה.

  רצף המפגשים:
  1. 19.10, 13:30-10:00 בת"א – מבוא ופתיחה
  2. 26.10, 11:00-9:00 בזום – יסודות התחביר
  3. 2.11, 13:30-10:00 בחיפה – תחביר
  4. 9.11, 11:00-9:00 בזום – צירופים שמניים
  5. 16.11, 13:30-10:00 בת"א – סדר המילים במשפט
  6. 23.11, 11:00-9:00 בזום – מילות היחס: שימוש נכון וכתיב נכון
  7. 30.11, 13:30-10:00 בחיפה – לכידות לעומת קישוריות בטקסט
  8. 7.12, 11:00-9:00 בזום – כללי הפיסוק
  9. 14.12, 13:30-10:00 בת"א – כתיבה מגדרית והתאם דקדוקי
  10. 28.12, 11:00-9:00 בזום – מילים בשימוש עודף, תרגומיות וקישוטים מיותרים
  11. 4.1, 13:30-10:00 בחיפה – הנושא יקבע בהמשך, בהתאם לצרכים שיעלו מהקבוצה
  12. 11.1, 11:00-9:00 בזום – הנושא יקבע בהמשך, בהתאם לצרכים שיעלו מהקבוצה
  13. 18.1, 13:30-10:00 בת"א – מפגש סיכום

  נוירו-פדגוגיה - איך המוח לומד?

  נוירו-פדגוגיה - איך המוח לומד?

  כבר למעלה ממאה שנים קיימת אי שביעות רצון מהלמידה והשכלה הבית ספרית והאקדמית. פרדיגמת הלמידה השלטת במערב החלה נסדקת במאה ה-21, עם זאת הנחות המוצא שלה עדין יציבות. נבקש בתכנית למידה זו לברר מהן פרדיגמות הלמידה שהתפתחו בחברה האנושית מהחברה הטרום חקלאית ועד היום, ולהכיר פרדיגמת למידה נוספת – בין פורמאלית.  מקרו-כלכלה

  מקרו-כלכלה

  להבין את היתכנותו של משטר דמוקרטי, עלינו לברר את המהלך הכלכלי ההיסטורי – הבנת המהלכים הפוליטיים המשפיעים על הכלכלה, אופן פעולת השיטה, האידאולוגיה המכוונת ולימוד התמורות בקפיטליזם. המבקשים לקדם את הדמוקרטיה בעידן ה-Post-Human, מעמד הפריקריאט והפוסט-ליברליזם, צריכים לדעת לפעול עם תמורות הקפיטליזם, ולפתח כלים להתנגדות פוסט-אוטופית וליצירה של אסטרטגיה סוציאליסטית עדכנית, משורגת כלים שלובים בהיתכנותה של מדינה יהודית-דמוקרטית.  נפש האדם במפגש בין ציבורים

  נפש האדם במפגש בין ציבורים

  הדרך שבה אנחנו מתבוננים על החברה הישראלית, מושפעת רבות מהכלים הפרשניים שלנו. בתכנית הלימוד נשאל מהי הסתכלות חברתית החורגת את מרחב הוודאות של הסוציולוגיה הביקורתית הליבראלית; כמו גם חורגת מעבר לפוליטיקה של זהויות. נבקש לפתח את כושר הדמיון להגשמה בתוך החברה הישראלית. תהליך המצריך מודעות עצמית ושינוי דרכי המחשבה. נלמד ממחשבתו של ניסים מזרחי, סוציולוג ואנטרופולוג, שפיתח תפיסה סוציולוגית פוסט-ליבראלית, ולה כלים פרשניים חדשים - מסוציולוגיה של חשד לסוציולוגיה של משמעות.  פילוסופיה יהודית - הגותו של הראי"ה

  פילוסופיה יהודית - הגותו של הראי"ה

  הרב אברהם יהודה הכהן קוק נחשב לאב הרוחני של הציונות הדתית. הגותו הדתית של הראי"ה מהווה פילוסופיה ייחודית, שאנו, כציונים-חילונים, כמעט ואיננו נחשפים לה בשל האופי המחנאי של השיח והלימוד בישראל. בתהליך למידה זה נבחן כיצד יכולה הפילוסופיה היהודית של הראי"ה להעשיר את השיח ואת אפשרויות המפגש של החברה הישראלית היום.  העיר במאה ה-21

  העיר במאה ה-21

  אם המאה ה-20 הייתה המאה של מדינת הלאום, יש הטוענים כי המאה ה-21 היא המאה של העיר. מהי הזיקה בין המרחב הפיזי למרחב החברתי? כיצד מעצב התכנון את היחסים החברתיים, הפוליטיים, והכלכליים? מטרתה של תכנית לימוד זו היא להעמיק בקריאת המרחב והבנת התהליכים העירוניים המתרחשים בארץ ובעולם, על מנת לתת כלים בידי הלומדים לחשוב, לתכנן, להגות ולחקור בהמשך דרכם/ן.